Over

Kunstgalerie "Dewereldburger"

OVER

Viviane Swennen (bree 1964) was van kindsbeen af gefasineerd door kunst: zingen, liedjes schrijven, met klei figuren maken.

Op haar vijftiende boeide haar het portrettekenen waarbij ze begon met het oog, dan de neus enz. zonder weet te hebben van hoe het eigenlijk hoort. Ze werd kleuterleidster waarin al die dingen aan bod kwamen, maar het gaf haar niet genoeg voldoening om het daar bij te laten en gaf kleicursussen, met de bedoeling,  om de mensen hun eigen ziel in het werk te laten  leggen om  tot een verlichting van hun verwerking van emoties te komen, dus therapeutisch bedoelt, er mocht dan ook niks na gemaakt worden, want dat verstikt de mens zelf. Al snel kwam ze erachter dat ze zelf heel veel aanvoelde van wat deze mensen bezielde en haar doel  lag dan ook in het uitdragen van energie naar de anderen , zowel in haar beeldwerk als op papier. Het intuïtief tekenen kwam er vanzelf weer bij. De vrijheid van het creëren, het overbrengen van boodschappen die haar tekeningen en beelden vertolken is en zal haar passie blijven .